Idag är det den internationella våtmarksdagen

Naturskyddsföreningen i Örebro län driver flera projekt i vatten- och våtmarksrestaurering. Tillsammans med skolor i Laxå och Degerfors återställer våra tre projektledare dikade mossar i Laxå- och Degerfors kommun. Under 1800- och 1900-talen sänktes mängder av sjöar. Kärr och mossar dikades ut eller fylldes igen, havsvikar vallades in. Syftet med att torrlägga våtmark var ofta […]

Läs mer

Använd kodioxidbudgeten

Debattartikel publicerad i NA den 8/1 2022 För alla som bryr sig om miljön och klimatet var det tungt att ta del av årets budgetproposition. Men lyckligtvis är det inte bara riksdagen som bestämmer över den svenska klimatomställningen. Många insatser kan göras på kommunal nivå. I Örebro har det tagits fram en koldioxidbudget som visar […]

Läs mer

Klimatnätverket kör igång igen

Klimatnätverket har varit så gott som vilande det senaste halvåret, på grund av coronapandemin. Nu hoppas de på att kunna komma igång med klimatarbetet igen på ett coronasäkert sätt. ”Vi måste fortfarande förhålla oss till en pågående smittspridning i samhället, men vi vill hitta kreativa sätt att växla upp vår klimataktivism på nytt. Vi behöver […]

Läs mer