Naturskyddsföreningen i Örebro län

Naturskyddsföreningen är en ideell förening och en folkrörelse som finns i hela landet, med fler än 231 000 medlemmar. Vi har ungefär 270 kretsar runt om i Sverige, som anordnar aktiviteter och driver lokala frågor. Utöver det finns det 24 länsförbund som hjälper kretsarna och arbetar regionalt inom olika områden, som Naturskyddsföreningen i Örebro län. Det finns också 10 regionala kanslier som samordnar och stödjer kretsarna och länsförbunden. Naturskyddsföreningen i Örebro län har ett gemensamt kansli med Värmlands län.

Till sist har vi även en riksorganisation som arbetar med nationella frågor inom fem arbetsområden, samt med globala frågor. Du kan läsa mer om Naturskyddsföreningen på riksorganisationens webbplats.

Länsförbundet

Naturskyddsföreningen i Örebro län är ett länsförbund, som har i uppdrag att stötta de lokala föreningarna (kretsarna) och bejaka regionala intressen inom föreningens arbetsområden.

Om länsförbundet

Styrelsen

Varje år genomförs länsstämman då ombud från de lokala föreningarna (kretsarna) i länet väljer vilka som ska sitta i länsförbundets styrelse. Här hittar du information och kontaktuppgifter till styrelsen.

Om styrelsen

Regionkansliet

Naturskyddsföreningen i Örebro län har ett gemensamt regionkansli med Värmlands län, som finns till som stöd för länsförbunden och de lokala föreningarna (kretsarna) i länen.

Om regionkansliet

Kretsar i Örebro län

Naturskyddsföreningen är en folkrörelse och det är i de lokala föreningarna (kretsarna) som det mesta händer. Hitta din närmaste krets och börja engagera dig i frågor som intresserar dig.

Alla kretsar i länet

Hopajola

Hopajola är en ideell naturvårdsorganisation som arbetar för naturen i Örebro län. Namnet Hopajola är ett gammalt dialektalt uttryck för jorden vi äger och brukar gemensamt.

Om Hopajola

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen på riksnivå arbetar med nationella frågor och att samla in pengar. Det är Sveriges största miljöorganisation, och har funnits i över 100 år

Naturskyddsföreningens riksorganisation