Länsförbundet

Örebro länsförbunds uppdrag är att på olika sätt stötta länets 12 kretsar i deras lokala arbete. Naturen respekterar inga administrativa gränser och därför är det självklart att vi håller i länsövergripande nätverk, till exempel Skogsgruppen och Klimatnätverket.

Vi är ”sambandscentralen” som med länsöverblick hittar samarbetsmöjligheter, ordnar gemensamma utbildningar och konferenser, svarar på remisser och driver opinion. En stor del av vårt arbete är att driva projekt som är för stora för en enskild krets eller som berör flera kretsar. Vi fungerar också som en länk mellan länets kretsar, och riksstyrelsen och dess kansli.

För att klara allt detta har vi tillsammans med länsförbundet i Värmland ett regionkansli med anställd personal. För närvarande har vi en verksamhetsutvecklare, en kommunikatör samt ett antal projektledare.

Våra närmsta samarbetspartners är Hopajola och Studiefrämjandet. Vi samarbetar även med andra natur- och miljöorganisationer som Närkes Ornitologiska förening och Örebro Läns Botaniska sällskap, båda med sin bas i våra lokaler. Vi deltar också i flera samarbetsforum, till exempel Viltförvaltningsdelegationen och Aktionsgrupp rädda Vättern.

Om verksamheten

Här kan du ta del av vår verksamhetsberättelse från 2020, vår verksamhetsplan för 2021, protokoll från länsstämma 2021 och stadgar för Naturskyddsföreningen Örebro län.

verksamhetsberättelse 2022 – min

Verksamhetsplan 2023

Protokoll, länsstämma 2023

Stadgar för Naturskyddsföreningen Örebro län