Idag är det den internationella våtmarksdagen

Naturskyddsföreningen i Örebro län driver flera projekt i vatten- och våtmarksrestaurering. Tillsammans med skolor i Laxå och Degerfors återställer våra tre projektledare dikade mossar i Laxå- och Degerfors kommun.

Under 1800- och 1900-talen sänktes mängder av sjöar. Kärr och mossar dikades ut eller fylldes igen, havsvikar vallades in. Syftet med att torrlägga våtmark var ofta att skapa jordbruksmark eller att öka produktionen i skogen. Resultatet blev att 90 procent av våtmarkerna i slättlandskapen försvann. 

Torrläggning av kärr, mossar, sjöar och vikar leder till enorma koldioxidutsläpp. Idag står våra torrlagda våtmarker för 20 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, det är lika mycket som personbilstrafiken. 

Att återställa våtmarker leder inte bara till minskade utsläpp, fördelarna är många. .

Fördelar med våtmarker  

 • Kan binda kol – positivt för klimatet
 • Bland de mest artrika miljöerna i Sverige – positivt för biologisk mångfald
 • Behåller vatten i landskapet – positivt vid torka och bränder
 • Kan hantera stora mängder nederbörd – positivt i regn- och smältperioder
 • Bidrar till grön infrastruktur – positivt för biologisk mångfald och naturens framtida funktion
 • Kan rena vatten från övergödande ämnen och miljögifter – positivt för vattendrag, sjöar och hav
 • Kan bidra positivt till grundvattennivåer 
 • Vackra miljöer för rekreation och friluftsliv

Naturskyddsföreningen vill att:  

 • Fler våtmarker i Sverige måste skyddas, restaureras och återskapas. Det behövs stabilitet och långsiktighet i arbetet så att nationella och internationella målsättningar kan uppnås.
 • Satsningen på åtgärdssamordnare måste fortsätta och utökas till fler avrinningsområden.
 • Torvmarker och andra marker med högt organiskt innehåll, som dikats för jord- eller skogsbruk, ska som huvudregel återvätas.
 • Resurserna för skötsel av våtmarker i skyddade områden behöver utökas.

Naturskyddsföreningen kommer att fortsätta med det viktiga arbetet att återställa våtmarker. Vill du veta mera är du välkommen att kontakta David Johansson, verksamhetsutvecklare och kommunikatör på Naturrskyddsföreninigen i Örebro- och Värmlands län. 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.