Styrelsen

Länsförbundets styrelse består av representanter från olika kretsar i länet. Vi har styrelsemöten ungefär en gång i månaden. Vårt arbete baseras på årets verksamhetsplan som i sin tur utgår från Naturskyddsföreningens Framtidsstrategi 2019-2022. Vi är också arbetsgivare till personalen på regionkansliet i Örebro och Värmlands län.

Styrelsen för 2022/2023 valdes in på den digitala länsstämman 28 april.

Styrelsemöten under 2022:

  • Styrelsemöte  7 juni kl 18.00 (digitalt)
  • Styrelsemöte 18 augusti kl 18:00 (kansliet i Örebro)
  • Styrelsemöte 19 september kl 18.00 (digitalt)
  • Verksamhetskonferens (inkl. styrelsemöte) 30/9 (em) – 1/10. Plats inte bestämd
  • Styrelsemöte 2 november kl 18.00 (digitalt)
  • Styrelsemöte 7 december kl 18:00 (Plats inte bestämd)

Protokoll länsstämma 2022

Styrelseprotokoll
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsplanering 2022

Kontakta styrelsen:

Skicka e-post till styrelsen

Ring Silke, ordförande: 073-905 03 01

Valberedning

Kretsarna är Degerfors, Hallsberg, Hällefors och Karlskoga med Degerfors som sammankallande till länsstämman 2023.

Kontakta dem via e-post till kansliet

Kontakta valberedningen

Vi sitter i styrelsen:

Silke Frank | Nora

Ordförande
Silke har nu suttit i länsförbundets styrelse i några år. Hon kommer ursprungligen från Tyskland och bor sedan 16 år i Öskevik mellan Nora och Lindesberg, med sin man och deras två söner.

"Jag vill göra så mycket jag kan för att rädda den natur vi har kvar. Jag brinner verkligen för det här, och det är dessutom väldigt roligt."

Kontakta Silke

Niklas Jakobsson | Örebro

Vice ordförande
Niklas har varit medlem i Naturskyddsföreningen ca 15 år och tillträdde till styrelsen våren 2021 som vice ordförande. Niklas brinner för klimatfrågor med specialkunskap kring energifrågor och hållbara byggnader. Bor med familj i Örebro i hus som är självförsörjande på energi.

”Jag vill bidra till en mer hållbar värld för våra barn. Det gör jag genom att leva som jag lär men jag vill också inspirera andra att göra mer för klimatet. Vi har inte tid att vänta!”

Kontakta Niklas

Jan Greve | Örebro

Kassör
Jan har varit med i länets klimatnätverk sedan starten, och ser sig nu som en länk mellan nätverket och länsförbundets styrelse. Han är företagsekonom, men har nu gått i pension efter många år som docent på Örebro universitet.

"Det är klimatfrågorna som jag brinner för, och jag tror att Naturskyddsföreningen har en viktig opinionsbildande roll att spela i länet."

Kontakta Jan

Hanna Sjöberg | Örebro

Ledamot
Hanna Sjöberg Örebro: jag älskar Jorden; människor, luften, vattnet, växtliv och djur. Det är i sanning ett mirakel att få vara här som en liten levande del i det stora myller av livskvalitet som pågår just nu i universum. Jag bor i Örebro.

Kontakta Hanna

Henrik Werge | Nora

Ledamot
Henrik har haft ett naturintresse sedan barnsben och älskar att vara ute i skog och mark. Gillar att betrakta både fåglar och andra djur. Henrik blev invald i styrelsen 2022.

Mitt engagemang och intresse för naturen är en viktig del av den jag är. Är dock oroad över utvecklingen som jag ser. I länet hoppas jag kunna arbeta för att fler får upp ögonen och att mer måste göras för att bevara och skydda vår natur. Innan det är försent.

Kontakta Henrik

Gösta Hedlund | Hallsberg

Ledamot
Gösta är medlem i Naturskyddsföreningen sedan lång tid men har inte arbetat aktivt i föreningen. Blev invald i styrelsen våren 2022. Intresset är natur och klimatfrågor med kunskap kring energi från skogen. Bor med familj i sydöstra länsdelen. Företagare inom gröna sektorn under hela yrkeslivet. Fritidspolitiker i Hallsbergs kommun, styrelseledamot i Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund.

”Jag vill att vi ska lämna efter oss en bättre värld än den vi har idag. Klimatkrisen är redan högst påtaglig, övergången till ett fossilfritt energisystem, säkrande av vattenkvalité och minskat uttag av ändliga mineralresurser är en överlevnadsfråga för hela planeten.”

Kontakta Gösta Hedlund

Arno Wilting | Nora

Ledamot
Arno Wilting flyttade i 2016 från storstadslivet i Nederländerna till den fridfulla landsbygden i Sverige. Sedan dess har han arbetat som entreprenör, projektledare och ideellt i olika typer av projekt på lokal nivå i Ställdalen, och på regional nivå i Örebro län.

Alla projekt han engagerar sig i är relaterade till den strategiska utvecklingen av landsbygden för att skapa ett resilient samhälle som lever inom ett hållbart paradigm; inom jordens sociala- och miljömässiga gränser.

Jag tror starkt på att "holistisk ruralisering" är ett svar på urbaniseringens och globaliseringens negativa miljöeffekter.

Kontakta Arno