Styrelsen

Länsförbundets styrelse består av representanter från olika kretsar i länet. Vi har styrelsemöten ungefär en gång i månaden. Vårt arbete baseras på årets verksamhetsplan som i sin tur utgår från Naturskyddsföreningens Framtidsstrategi 2019-2022. Vi är också arbetsgivare till personalen på regionkansliet i Örebro och Värmlands län.

Styrelsen för 2020/2021 valdes in på länsstämman i Nora den 9 maj.

Kontakta styrelsen:

Skicka e-post till styrelsen

Ring kassören: 073-905 03 01

Valberedning

Valberedningen inför valet 2021 består av:

  • Tomas Bergkvist, Örebro
  • Malin Norberg, Örebro
  • Henrik Perrin, Nora

Kontakta dem via e-post till kansliet

Kontakta valberedningen

Vi sitter i styrelsen 2020/2021:

 

Simon Petersson | Degerfors

Simon har varit politisk aktiv länge, och alltid intresserad av natur och miljö. Att gå med i länsförbundets styrelse kändes som ett naturligt steg. Simon är hantverkare och bor i Degerfors.

Kontakta Simon

Silke Frank | Nora

Silke har nu suttit som kassör i länsförbundets styrelse i några år. Hon kommer ursprungligen från Tyskland och bor sedan 16 år i Öskevik mellan Nora och Lindesberg, med sin man och deras två söner.

"Jag vill göra så mycket jag kan för att rädda den natur vi har kvar. Jag brinner verkligen för det här, och det är dessutom väldigt roligt."

Kontakta Silke

My Soling | Laxå

My har varit medlem i Naturskyddsföreningen i över 20 år, och det är hennes andra år i länsförbundets styrelse. Hon bor utanför Laxå och jobbar till vardags som konsult inom vatten och avlopp.

"Jag är aktiv för att jag anser att det är ett bra sätt att kunna påverka vår gemensamma framtid i en grönare och mer hållbar riktning."

Kontakta My

Agne Björklund | Fjugesta

Agne har varit intresserad av naturen i många år, och tänkte först bli aktiv i den lokala kretsen i Västernärke. Men istället blev han invald i länsförbundets styrelse. Agne bor i Fjugesta och har två vuxna barn.

"Det känns inspirerande att vara med i styrelsen, och viktigt att få bidra till naturarbetet i länet. Jag brinner för fåglar och lägger gärna extra krut på bevaring och utveckling av biotoper som är viktiga för fågellivet."

Kontakta Agne

Jan Greve | Örebro

Jan har varit med i länets klimatnätverk sedan starten, och ser sig nu som en länk mellan nätverket och länsförbundets styrelse. Han är företagsekonom, men har nu gått i pension efter många år som docent på Örebro universitet.

"Det är klimatfrågorna som jag brinner för, och jag tror att Naturskyddsföreningen har en viktig opinionsbildande roll att spela i länet."

Kontakta Jan

Ina Knutsson | Örebro

Ina är uppväxt på landet, och naturen är alltid närvarande för henne - hon är konstnär och musiker, och använder naturen som en grund i sin konst. Just nu bor hon i centrala Örebro.

"Vår mänskliga existens bygger på naturen, vare sig vi vill eller inte sitter vi oåterkalleligt ihop med den. Den finns inte till för att serva oss, utan är en entitet i sig själv. Allt som lever påverkar varandra, så allt vi gör mot naturen gör vi också mot oss själva."

Kontakta Ina

Ann-Sofi Eliasson | Mullhyttan

Ann-Sofi är en östgötatösen som numera bor i Gammelhyttan, har fyra barn och driver ett naturevent-företag med sin man. Ann-Sofi är SnokLok och samordnar vår barn- och familjeverksamhet Natursnokarna.

"Jag värnar om det viktigaste - barnen! Vilka upptäckare och äventyrare de är. Så mitt uppdrag är att vara som ett 'lok': inspirera, utveckla och stötta till starta natursnoksgruppar ute bland kretsarna."

Kontakta Ann-Sofi