Styrelsen

Länsförbundets styrelse består av representanter från olika kretsar i länet. Vi har styrelsemöten ungefär en gång i månaden. Vårt arbete baseras på årets verksamhetsplan som i sin tur utgår från Naturskyddsföreningens Framtidsstrategi 2019-2022.

Vi är också arbetsgivare till personalen på regionkansliet i Örebro och Värmlands län.

Styrelsen för 2023/2024 valdes in på länsstämman 2:a april.

Styrelsemöten under 2023:

  • 24 maj kl:17:30, kansliet
  • 23 augusti kl:17:30, kansliet
  • 20 september kl:17:30, kansliet
  • 18 oktober kl:17:30, kansliet
  • 15 november kl:17:30, kansliet
  • 13 december kl:17:30, kansliet

Protokoll – Länsstämma 2023
Styrelseprotokoll
Verksamhetsplan 2023

Kontakta styrelsen:

Skicka e-post till ordförande

Ring Henrik, ordförande: 070-975 94 34

Valberedning

Kretsarna är Hällefors, Kumla, Lindesberg och Nora med Hällefors som sammankallande till länsstämman 2024.

Kontakta dem via e-post till kansliet

Kontakta valberedningen

Vi sitter i styrelsen:

Henrik Werge | Nora

Ordförande
Henrik har haft ett naturintresse sedan barnsben och älskar att vara ute i skog och mark. Gillar att betrakta både fåglar och andra djur. Henrik blev invald i styrelsen 2022.

Mitt engagemang och intresse för naturen är en viktig del av den jag är. Är dock oroad över utvecklingen som jag ser. I länet hoppas jag kunna arbeta för att fler får upp ögonen och att mer måste göras för att bevara och skydda vår natur. Innan det är försent.

Kontakta Henrik

Hanna Sjöberg | Örebro

Vice ordförande
Hanna Sjöberg Örebro: jag älskar Jorden; människor, luften, vattnet, växtliv och djur. Det är i sanning ett mirakel att få vara här som en liten levande del i det stora myller av livskvalitet som pågår just nu i universum. Jag bor i Örebro.

Kontakta Hanna

Jan Greve | Örebro

Kassör
Jan har varit med i länets klimatnätverk sedan starten, och ser sig nu som en länk mellan nätverket och länsförbundets styrelse. Han är företagsekonom, men har nu gått i pension efter många år som docent på Örebro universitet.

"Det är klimatfrågorna som jag brinner för, och jag tror att Naturskyddsföreningen har en viktig opinionsbildande roll att spela i länet."

Kontakta Jan

Gösta Hedlund | Hallsberg

Ledamot
Gösta är medlem i Naturskyddsföreningen sedan lång tid men har inte arbetat aktivt i föreningen. Blev invald i styrelsen våren 2022. Intresset är natur och klimatfrågor med kunskap kring energi från skogen. Bor med familj i sydöstra länsdelen. Företagare inom gröna sektorn under hela yrkeslivet. Fritidspolitiker i Hallsbergs kommun, styrelseledamot i Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund.

”Jag vill att vi ska lämna efter oss en bättre värld än den vi har idag. Klimatkrisen är redan högst påtaglig, övergången till ett fossilfritt energisystem, säkrande av vattenkvalité och minskat uttag av ändliga mineralresurser är en överlevnadsfråga för hela planeten.”

Kontakta Gösta Hedlund

Sara Hillersberg

Text kommer...

Arno Wilting | Nora

Suppleant
Arno Wilting flyttade i 2016 från storstadslivet i Nederländerna till den fridfulla landsbygden i Sverige. Sedan dess har han arbetat som entreprenör, projektledare och ideellt i olika typer av projekt på lokal nivå i Ställdalen, och på regional nivå i Örebro län.

Alla projekt han engagerar sig i är relaterade till den strategiska utvecklingen av landsbygden för att skapa ett resilient samhälle som lever inom ett hållbart paradigm; inom jordens sociala- och miljömässiga gränser.

Jag tror starkt på att "holistisk ruralisering" är ett svar på urbaniseringens och globaliseringens negativa miljöeffekter.

Kontakta Arno

Gunnel Zenk

Text kommer...