Styrelsen

Länsförbundets styrelse består av representanter från olika kretsar i länet. Vi har styrelsemöten ungefär en gång i månaden. Vårt arbete baseras på årets verksamhetsplan som i sin tur utgår från Naturskyddsföreningens Framtidsstrategi 2019-2022. Vi är också arbetsgivare till personalen på regionkansliet i Örebro och Värmlands län.

Styrelsen för 2021/2022 valdes in på den digitala länsstämman 28 april.

Styrelsemöten under 2022:

  • Styrelsemöte  7 juni kl 18.00 (digitalt)
  • Styrelsemöte 18 augustkl 18 (kansliet i Örebro)
  • Styrelsemöte 13 september kl 18.00 (digitalt)
  • Verksamhetskonferens (inkl. styrelsemöte) 30/9 (em) – 1/10. Plats inte bestämd
  • Styrelsemöte 2 november kl 18.00 (digitalt)
  • Styrelsemöte 7 december kl 18 (Plats inte bestämd)

Styrelseprotokoll

Kontakta styrelsen:

Skicka e-post till styrelsen

Ring Silke, ordförande: 073-905 03 01

Valberedning

Kretsarna Örebro, Askersund, Degerfors och Hallsberg ansvarar för valberedningen inför valet 2022 . Örebrokretsen är sammankallande i valberedningen 

Kontakta dem via e-post till kansliet

Kontakta valberedningen

Vi sitter i styrelsen 2021/2022:

 

Silke Frank | Nora

Silke har nu suttit som kassör i länsförbundets styrelse i några år. Hon kommer ursprungligen från Tyskland och bor sedan 16 år i Öskevik mellan Nora och Lindesberg, med sin man och deras två söner.

"Jag vill göra så mycket jag kan för att rädda den natur vi har kvar. Jag brinner verkligen för det här, och det är dessutom väldigt roligt."

Kontakta Silke

Hanna Sjöberg | Örebro

Hanna Sjöberg Örebro: jag älskar Jorden; människor, luften, vattnet, växtliv och djur. Det är i sanning ett mirakel att få vara här som en liten levande del i det stora myller av livskvalitet som pågår just nu i universum. Jag bor i Örebro.

Kontakta Hanna

Jan Greve | Örebro

Jan har varit med i länets klimatnätverk sedan starten, och ser sig nu som en länk mellan nätverket och länsförbundets styrelse. Han är företagsekonom, men har nu gått i pension efter många år som docent på Örebro universitet.

"Det är klimatfrågorna som jag brinner för, och jag tror att Naturskyddsföreningen har en viktig opinionsbildande roll att spela i länet."

Kontakta Jan

Niklas Jakobsson

Niklas har varit medlem i Naturskyddsföreningen ca 15 år och tillträdde till styrelsen våren 2021 som vice ordförande. Niklas brinner för klimatfrågor med specialkunskap kring energifrågor och hållbara byggnader. Bor med familj i Örebro i hus som är självförsörjande på energi.

”Jag vill bidra till en mer hållbar värld för våra barn. Det gör jag genom att leva som jag lär men jag vill också inspirera andra att göra mer för klimatet. Vi har inte tid att vänta!”

Kontakta Niklas

Gösta Hedlund

Gösta är medlem i Naturskyddsföreningen sedan lång tid men har inte arbetat aktivt i föreningen. Blev invald i styrelsen våren 2022. Intresset är natur och klimatfrågor med kunskap kring energi från skogen. Bor med familj i sydöstra länsdelen. Företagare inom gröna sektorn under hela yrkeslivet. Fritidspolitiker i Hallsbergs kommun, styrelseledamot i Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund.

”Jag vill att vi ska lämna efter oss en bättre värld än den vi har idag. Klimatkrisen är redan högst påtaglig, övergången till ett fossilfritt energisystem, säkrande av vattenkvalité och minskat uttag av ändliga mineralresurser är en överlevnadsfråga för hela planeten.”

Kontakta Gösta Hedlund