Använd kodioxidbudgeten

Debattartikel publicerad i NA den 8/1 2022

För alla som bryr sig om miljön och klimatet var det tungt att ta del av årets budgetproposition. Men lyckligtvis är det inte bara riksdagen som bestämmer över den svenska klimatomställningen. Många insatser kan göras på kommunal nivå. I Örebro har det tagits fram en koldioxidbudget som visar hur mycket koldioxid som maximalt får släppas ut om kommunen ska fullgöra sin del av Parisavtalet. Den anger att utsläppsminskningar måste ske med minst femton procent varje år. Det är en mycket hög siffra – under den senaste tioårsperioden har kommunens utsläpp minskat med i genomsnitt sex procent varje år. Det bör kanske tilläggas att en koldioxidbudget inte anger vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att minska utsläppen. Det är upp till tjänstemännen att räkna på vad olika åtgärder kan tänkas få för effekter på utsläppen och sedan är det politikerna som fattar de nödvändiga besluten. Koldioxidbudgeten skulle kunna vara ett effektivt instrument för att minska utsläppen i Örebro men vi ser åtminstone två problem i kommunens hantering av budgeten.

  1. Varför går det så långsamt? Det har gått mer än ett år sedan koldioxidbudgeten presenterades. Kommundirektören fick då i uppdrag att utarbeta en så kallad ”färdplan”. Vi tolkar det som att han ska föreslå konkreta åtgärder. Men sedan han fick uppdraget har det varit knäpptyst. Under tiden har örebroarna släppt ut i storleksordningen 300 tusen ton koldioxid.
  2. Törs våra politiker använda budgeten? Det har tagits fram en klimatstrategi, ett hållbarhetsprogram och en nulägesanalys. En färdplan ska utarbetas och en reviderad klimatstrategi ska tas fram till år 2024. Kommunens tjänstemän är duktiga på att författa skrivelser men var finns politikerna som ska omvandla detta pappersflöde till åtgärder som minskar utsläppen?

Det är fantastiskt att Örebro har tagit fram en koldioxidbudget men tiden går och nu är det dags att använda den. Vad ska man annars med en budget till? Utsläppen måste minska kraftigt redan nästa år och då kan det ligga nära till hands att vända blicken mot de största utsläpparna i Örebro. Klimatstatistik visar att bilarna svarar för 60 procent av de totala utsläppen. Kommunen flaggar för en kommunal bilpool (NA 6/11 2022). Ett utmärkt förslag tycker vi, men det kommer förmodligen inte att räcka. Några kompletterande förslag är förbättrad kollektivtrafik, högre parkeringsavgifter i innerstaden, pendlarparkeringar utanför stan och utbyggnad av publika laddstolpar. Det finns förstås många fler sätt att klara budgeten på. Det viktiga är att Örebro kommun börjar använda sin koldioxidbudget och att den redan nästa år pressar ned utsläppen med budgeterade femton procent.

För klimatnätverket i Örebro

Jan Greve, Cecilia Hessel och Ida Persson

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.