Miljövänliga veckan & Framtidsveckan

Vecka 40 varje år anordnas Miljövänliga veckan i hela landet, och Framtidsveckan i Örebro län. År 2020 pågår Framtidsveckan i hela fem veckor, med start helgen vecka 39.

Miljövänliga veckan

Det är Naturskyddsföreningens riksorganisation som står bakom Miljövänliga veckan. Under veckan pågår aktiviteter i hela landet, som anordnats av länsförbunden och de lokala föreningarna (kretsarna). Temat för veckan under år 2018-2020 är Ta vara på det vi har, vilket handlar om att inspirera och hjälpa varandra att vårda, laga, återanvända och göra om våra ägodelar – och att slänga mindre.

Om miljövänliga veckan hos Naturskyddsföreningens riksorganisation

Illustration: Erica Jacobson

Framtidsveckan

Framtidsveckan anordnas av ROS-nätverket, som vi är en del av. Under Framtidsveckan skapas mötesplatser där lokal hållbar utveckling står i centrum. Du är också välkommen att delta! Det händer där du själv bor och är verksam, i någon av länets 12 kommuner: på din gård, i din butik, i skogen, i skolan, på jobbet eller på torget. Ja, varhelst du eller ni tillsammans väljer att synas. Alla sätt att delta på behövs för att medskapa en framgångsrik manifestation:

  • Anordna ett eller flera arrangemang dit allmänheten bjuds in – bara fantasin sätter gränserna!
  • Sprid vidare info och inbjudan till Framtidsveckan genom alla nätverk och kanaler, och inspirera fler att arrangera evenemang eller delta!

Om Framtidsveckan på evenemangets webbplats