Regionkansliet i Örebro och Värmlands län

Hala. Eva, David, Kajsa och Ankie på marken i skogen

Från vänster: Hala Buraq, tidigare kommunikatör Eva Berg, David Tverling, Kajsa Grebäck och Ankie Rauséus. Vi är på besök i Utnäsets naturreservat i södra delen av länet.

Naturskyddsföreningen i Örebro län har ett gemensamt kansli tillsammans med Värmlands län. Kansliet stöttar länsförbunden och kretsarna, och driver olika projekt.

Välkommen att hälsa på oss i Örebro! Det finns böcker att bläddra i, material att låna och personer att bolla idéer med.

Kontakt:

kansli.orebro.varmland@naturskyddsforeningen.se

Hitta hit:

Föreningarnas hus
Slottsgatan 13a
703 61 Örebro

Öppettider:

Tisdagar kl. 10-16

Onsdagar kl. 10-16

Här finns också:

Hopajola

Närkes ornitologiska förening (NOF)

Örebro läns botaniska sällskap

På kansliet jobbar: