Inventeringskurs

LÄR DIG SKYDDA SKOG !
Vår inventeringskurs riktar sig till både nybörjare och erfarna naturskyddare som vill lära sig mer om signalarter och om hur man skyddar en skog.
Anmälan: http://www.studieframjandet.se/Kurs/örebro/Invente%ADringskurs-Signalarter-och-natur%ADskydd/633374/

Läs mer här

Vill du bli Natursnoksledare

Dags att anmäla sig till utbildning för dig som är eller vill bli Natursnoksledare.
19-20 augusti i Kumla.

Läs mer här

Hopajola

Hopajola är en naturvårdsorganisation som arbetar för att säkerställa skydd och vård av värdefulla och känsliga naturmiljöer och tillhörande biologisk mångfald i Örebro län.

Läs mer på Hopajolas hemsida