Framtidsforum 25 & 29 mars

Hur förverkligar vi en hållbar framtid i Örebro län?
Föreläsare, panelsamtal, nätverksträff, workshop, svinnlunch och ekomingel! Med bland andra omställningspionjären Pella Thiel, Jonas och Fredrik Wangsten, småbrukare, mat- och jordbruksdebattörer samt cirkulär ekonomi-veteranerna Jonas Roupé och Stuart Pledger.

Läs mer

Klädbytardagen 1:a april

Klädbytardagen är ett roligt och miljösmart sätt att förnya din garderob. I länet anordnas klädbyte i Askersund, Lindesberg och Örebro.

Om Klädbytardagen i kretsarna

Skogsdag 8 april

Hur ser en besöksvänlig skog ut och går den att skapa runt Tivedens nationalpark?
Är det möjligt att både skapa en skog som lockar besökare och samtidigt tjäna pengar på skogsbruket?

Läs mer

Vill du bli Natursnoksledare

Nu planerar vi en utbildning för dig som är eller vill bli Natursnoksledare.
6-7 maj i Kumla.

Läs mer här

Hopajola

Hopajola är en naturvårdsorganisation som arbetar för att säkerställa skydd och vård av värdefulla och känsliga naturmiljöer och tillhörande biologisk mångfald i Örebro län.

Läs mer på Hopajolas hemsida