Skogsgruppen

Skogsgruppen finns till för att engagera fler personer i skogsfrågor, och för att skapa en mötesplats i Örebro län där vi som gillar skogen kan träffas. Gruppen startade 2016 och är öppen för alla som är intresserade av att skydda skogen. Nu under 2021 träffas vi digitalt en gång i månaden och gör också utflykter till skogen en gång i månaden.

Gå med i skogsgruppen

Skogsgruppen är regional och finns i hela länet, men vi träffas oftast i Örebro eftersom det är enkelt för alla att ta sig dit. Våra skogsutflykter sker i hela länet. I gruppen kommer du att få lära dig hur man skyddar natur, och du har möjligheten att aktivt delta i att påverka naturen och din framtid. Du kommer att få goda vänner och ett stort nätverk.

Du behöver inga förkunskaper för att gå med i gruppen, och det finns inga krav på hur mycket du ska engagera dig. Du deltar så mycket eller lite du vill, på din egen nivå. Om du till exempel bara vill hänga med på våra skogsutflykter så är det helt okej.

Anna-Lena Winnerstams berättelse om när hon gick med i skogsgruppen

Tematräffar och skogsutflykter

Skogsgruppen träffas digitalt en gång i månaden för att diskutera olika saker. Vi har vanligtvis ett tema för varje möte. Vi kan till exempel titta på fina foton från naturen, prata om olika djur och arter, eller diskutera intressanta böcker. Vi bjuder ibland in personer som berättar något om skogen. Våra träffar är också till för att planera vad vi ska göra framåt.

Minst en gång i månaden tar vi oss också ut i skogen för att inventera, eller bara njuta av naturen. Vem som helst kan följa med och alla deltar på sitt eget sätt. Om du bara vara ute och njuta utan att till exempel inventera så går det jättebra!

På utflykterna besöker vi de finaste och mest intressanta naturområdena i Örebro län. Vissa platser är helt ny att upptäcka för oss alla. Under inventeringarna letar vi efter de mest skyddsvärda arterna. Det är som en skattjakt; vi vet aldrig vad vi hittar för spännande saker eller naturområden.

Träffar och utflykter 2021

Vi träffas på Zoom den första tisdagen i varje månad, kl 18.00. Den kommande lördagen gör vi en utflykt i skogen tillsammans. Vart vi ska åka bestämmer vi på mötet.

Alla som vill skydda skog är varmt välkomna att vara med på våra möten och utflykter.

Skicka e-post till oss så får du en inbjudan till våra Zoom-möten och mer information om planerade utflykter.

Våra fokusområden

Skogsgruppen arbetar främst med dessa två områden:

Skyddad natur

Vi skapar möjligheter att skydda natur, genom att inventera skog och identifiera skyddsvärda arter. Just nu arbetar skogsgruppen med projektet Örebro läns nya naturpärlor, där vi inventerar och visar upp tio skyddsvärda områden i länet.

Om projektet Örebro läns nya naturpärlor

Våra tidigare inventeringar och projekt har bidragit till större kunskap om höga naturvärden, och lett till skydd av naturen i både små och stora områden i Örebro län.

Hållbart skogsbruk

Vi jobbar för mer hållbara metoder för att bruka skog, genom att synliggöra de problem som finns i dagens skogsbruk och visa på nya lösningar. De senaste åren har vi haft två kurser om alternativt skogsbruk.

Mer om Naturskyddsföreningens syn på skogsbruk

Kurser och andra evenemang

Vi anordnar ofta kurser för att lära oss mer om skogen, naturskydd och skyddsvärda arter. Utöver det arrangerar vi olika evenemang som forskarseminarium och författaraftnar. Syftet med våra evenemang är att sprida kunskap och skapa debatt kring skogsfrågor.

Under 2019 anordnade vi till exempel naturguidningar för de regionala politiska partierna. Nästan alla partier har deltagit i en naturguidning med Skogsgruppen.

Dialogmöten

Skogsgruppen har många dialogmöten med myndigheter, skogsbolag och andra föreningen som jobbar med naturskydd.


Kontakta oss

Vill du veta mer om skogsgruppen eller är intresserad av att gå med? Kontakta gruppen via e-post eller ring samordnaren David Tverling.

skogsgruppen.orebrolan@naturskyddsforeningen.se

070-57 84 120

Skogsgruppen är en del Naturskyddsföreningens nationella skogsnätverk.