Det händer i länet

Fladdermöss i Herrfallsäng Naturvårdsbiolog tillika fladdermusentusiast Helena Backius föreläser för oss om fladdermössen i vår stuga i Herrfallsäng. Sedan ger vi oss ut på spaning och hoppas träffa på dessa magiska väsen. Datum: 8 sep, 2023 Tid: 19:00 – 22:00 Pris: 50 SEK (gratis för medlemmar) Arrangör:Naturskyddsföreningen i Hallsberg Garphytteklint för nybörjare Följ med Thomas […]

Läs mer

Välkommen till höstens temakonsert ”Härlig är skogen” i samarbete med Örebro pastorat .

Den 24:e september avslutar vi Skogsveckan med en temakonsert i S:t Nicolais kyrka tillsammans med Örebro pastorat. Förutom sång och musik får vi lyssna till tre talare: Elisabet Douhane, boende vid Garphytteklint Sara Johansson, Skogsgruppen Johan Sobelius, Diakon Musiken kommer Malin Puls Trio och Nicolai Motettkör stå för. NÄR: 15:00 söndagen den 24:e september VAR: […]

Läs mer

Garphytteklint för nybörjare

Följ med Thomas och Elisabet, boende vid skogen, på en vacker, intressant och spännande vandring. Den gamla tätortsnära skogen Garphytteklint har fantastiska naturvärden. Här finns många rödlistade- och fridlysta arter och träd så gamla att de redan börjat växa när Isaac Newton fick ett äpple i huvudet och när drottning Kristina kröntes den 20:e oktober […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Örebro län överklagar Örebro kommuns detaljplan för Törsjöterminalen

Naturskyddsföreningen i Örebro län överklagar Örebro kommuns detaljplan för Törsjöterminalen. Vår uppfattning är att kommunen bryter mot miljöbalken då det saknas underlag för kommunen att hävda att detta är ett väsentligt samhällsintresse.  De styrande, S, M och C tillsammans med KD hävdar att ett nytt terminalområde kommer att skapa 1000 nya arbetstillfällen. Det finns ingen […]

Läs mer

Vi restaurerar vattendrag

En av våra hjältar på kansliet i Örebro län är Jonas Olsson. Han leder ett av våra vattenvårdsprojekt där han samarbetar med olika gymnasieskolor i Örebro län. Gymnasieelever får leta efter och lära sig mer om flodpärlmusslor i Kilsbergen samt de ekologiska funktioner och processer som påverkar musslornas liv. Projektet pågår 2022–2024 och är en […]

Läs mer

Vi restaurerar våtmarker

En av våra hjältar på kansliet i Örebro län är David Tverling. Han leder ett av våra våtmarksprojekt där han tillsammans med Länsstyrelsen och olika högstadieskolor arbetar med att återställa dikade mossar i Laxå och Degerfors kommuner. Syftet med projektet är att: öka skolpersonalens och elevernas kunskaper inventera och analysera tidigare påverkan återställa delar av […]

Läs mer

Törsjö del 2 – Arbetstillfällen

Enligt S, M och KD kommer en ny Törsjöterminal att skapa 1000 nya arbeten och att detta är anledningen till att kommunen kan ta jordbruksmark i anspråk utan att bryta mot miljöbalken. I den här filmen tittar vi på vilka underlag kommunen har som styrker deras påstående.

Läs mer