Hopajola

Hopajola är en ideell naturvårdsorganisation som arbetar för naturen och biologisk mångfald i Örebro län. Organisationen samlar in pengar och delar ut till olika projekt, som ska skydda och vårda naturen i länet. Genom att anordna naturguidningar underlättar Hopajola också för allmänheten att komma ut i naturen och att förstå den.

Hopajolas drivs av sina medlemmar: Naturskyddsföreningen i Örebro län, Naturskyddsföreningens kretsar i länet, Region Örebro län samt kommunerna i länet. Naturskyddsföreningen har majoritet i Hopajola.

Hopajolas webbplats