Lärande vatten

Elev håvar i GöljebäckenI vårt vattenvårdsprojekt Lärande vatten samarbetar vi med Örebro kommun och Rudbecksgymnasiets naturvetenskapliga program. Gymnasieelever från åk 2 får utföra praktisk naturvårdsrestaurering i Göljebäcken i Kilsbergen, lära sig om detta i teori och undersöka både kulturella och biologiska aspekter kring detta.

2020 startade vi en förlängning på projektet, med fokus på musslor.

Lärande vatten 2 – Musslor

Om projektet

Projektet pågår 2019–2021. Syftet med projektet är att:

  • öka skolpersonalens och elevernas kunskaper
  • återställa sträckor av vattendraget Göljebäcken
  • förbättra vattenkvaliteten i Göljebäcken
  • skapa livsförutsättningar för bland annat bäcköring i Göjebäcken
  • sprida kunskap om vattenrestaurering till allmänhet och media.

En fiske- och vattenvårdskonsult vägleder och stöttar oss i projektet under åtgärder, förberedelser och undervisning.

Naturskyddsföreningen eller Rudbecksgymnasiet kommer inte att riva några dammar under projektet.

Lyssna på SR P4 radioreportage från Göljebäcken

Elever tittar i vattenkikare på djur som lever i bäckenVarför genomför vi projektet?

Genom att återställa förstörd natur ser vi till att förbättra livsförutsättningar för den biologiska mångfalden, förbättra vattenkvalitet, säkerställa viktiga ekologiska funktioner och uppfylla delar av våra miljömål. Vi önskar också skapa ett intresse och öka kunskaper om naturvårdsprojekt hos gymnasielever, allmänhet och media. Vår förhoppning är även att fler unga personer börjar engagera sig för den biologiska mångfalden.

Projektet finansieras av LOVA-medel, ett statligt stöd för lokala vattenvårdsprojekt.


DavidDavid Tverling är projektledare för Lärande vatten. Han har varit intresserad av naturen ända sen han var barn, och brinner för att naturen ska få finnas. Han menar att projektet är otroligt viktigt eftersom vi behöver engagera unga människor kring naturen och synliggöra vilken natur vi behöver återställa.

”Vatten är förutsättningar för liv på jorden, det ska vi vårda.” – David Tverling

Kontakta David: David.tverling@naturskyddsforeningen.se, 070-57 84 120