Lärande Vatten – Musslor

BäckI vårt vattenvårdsprojekt Lärande vatten – Musslor samarbetar vi med Örebro kommun och Rudbecksgymnasiets naturvetenskapliga program. Gymnasieelever från åk 1 får leta efter och lära sig mer om flodpärlmusslor i Kilsbergen samt de ekologiska funktioner och processer som påverkar musslornas liv.

Om projektet

Projektet pågår 2020–2022 och är en fortsättning på projektet Lärande Vatten, där gymnasieelever i åk 2 utför praktisk naturvårdsrestaurering i Göljebäcken i Kilsbergen.

Syftet med projektet är att:

  • öka skolpersonalens och elevernas kunskaper
  • inventera eventuell förekomst av flodpärlmussla i två vattendrag i Kilsbergen
  • sprida kunskap om vattenrestaurering till allmänhet och media.

En fiske- och vattenvårdskonsult vägleder och stöttar oss i projektet med inventeringar, förberedelser och undervisning.

Naturskyddsföreningen eller Rudbecksgymnasiet kommer inte riva några dammar under projektet.

BäckVarför genomför vi projektet?

Genom att undersöka hotade arters förekomst ser vi till att öka kunskapsunderlaget för var naturen behöver vårdas, säkerställa viktiga ekologiska funktioner på sikt och uppfylla delar av våra miljömål. Vi önskar också skapa ett intresse och öka kunskaper om naturvårdsprojekt hos gymnasielever, allmänhet och media. Vår förhoppning är även att fler unga personer börjar engagera sig för den biologiska mångfalden.

Projektet finansieras av LOVA-medel, ett statligt stöd för lokala vattenvårdsprojekt.


DavidDavid Tverling är projektledare för Lärande vatten 2 – Musslor. Han har varit intresserad av naturen ända sen han var barn, och brinner för att naturen ska få finnas. Han menar att projektet är otroligt viktigt eftersom vi behöver engagera unga människor kring naturen och synliggöra vilken natur vi behöver återställa.

”Vatten är förutsättningar för liv på jorden, det ska vi vårda.” – David Tverling

Kontakta David: David.tverling@naturskyddsforeningen.se, 070-57 84 120