Barn och ungdom

Inom Naturskyddsföreningen finns flera aktiviteter och projekt som fokuserar på barn och ungdomar. Vi har till exempel Natursnokarna, som går ut på att vuxna och barn tillsammans utforskar naturen. Fältbiologerna är vår organisation för unga, som välkomna alla mellan 6-25 år.