Lokala föreningar (kretsar)

Det lokala engagemanget är en viktig hörnsten för den folkrörelsen som Naturskyddsföreningen är. Det är i de lokala föreningarna (kretsarna) som det mesta händer och här kan alla som vill vara med.

Aktuellt i kretsarna i Örebro län: