Hantering av personuppgifter

Naturskyddsföreningen i Örebro län, med organisationsnummer 8750-018205, är personuppgiftsansvarig när vi i samband med föreningens verksamheter behandlar personuppgifter. För vissa uppgifter om medlemmar har vi ett gemensamt ansvar med vår riksförening, Svenska Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen i Örebro län värnar om den personliga integriteten. Att hantera personuppgifter korrekt och säkert är en prioriterad fråga för oss. De som anförtror oss sina uppgifter ska vara trygga. Vi följer Dataskyddsförordningen och de andra lagar och regler som gäller på dataskyddsområdet.

Naturskyddsföreningen i Örebro län vill ha ett transparent förhållningssätt gentemot de registrerade personerna. Information till dem ska vara klar och tydlig. Kontaktuppgifter till oss ska alltid ingå i den information vi lämnar till personer när vi registrerar dem. Mer information om hur Naturskyddsföreningen i Örebro län behandlar personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy.

Integritetspolicy för Naturskyddsföreningen i Örebro län

Om du har frågor om hur Naturskyddsförening i Örebro län hanterar dina personuppgifter:

David Johansson

Telefon: 076-671 14 36

E-post: david.johansson@naturskyddsforeningen.se

Information om hur vår riksförening, Svenska Naturskyddsföreningen, hanterar personuppgifter:

På riksföreningens webbplats hittar du kontaktuppgifter och information om du har frågor om hur de hanterar dina personuppgifter, eller allmänna frågor om deras hantering av personuppgifter,

Hur Svenska Naturskyddsföreningen hanterar personuppgifter