Örebro måste välja

Nyligen publicerade FN:s klimatpanel IPCC en rapport där man konstaterar att det krävs omedelbara och mycket kraftfulla åtgärder om inte människans möjligheter att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader ska vara förbi. De kommande sju åren fram till 2030 blir helt avgörande. Vi svenskar måste minska våra egna utsläpp men vi måste också se till att vi inte genom vår konsumtion orsakar stora utsläpp när varor produceras i andra länder och transporteras till oss.

I Örebro har våra politiker bestämt att från och med år 2045 ska utsläppen av koldioxid upphöra och man har beräknat att den årliga utsläppsminskningen måste vara minst 15 procent. Men kommunen har också som målsättning att göra Örebro till ”logistiskt nav” i regionen.

Är denna ambition överhuvudtaget förenlig med Örebros klimatmål? Frågan ställs på sin spets när kommunfullmäktige i dagarna tar beslut om en omlastningsterminal för tåg och lastbilar i Törsjö. I den 77-sidiga miljökonsekvensbeskrivning som sammanställts ägnas en enda sida åt klimatet. Där konstateras att på lång sikt kommer klimatet att gynnas eftersom terminalen öppnar för mer godstransporter på tåg. Det är en gissning. Visst kan utsläppen minska om terminalen får fler företag att frakta på järnväg. Men en omlastningsterminal finns redan i Hallsberg. Om den utökade kapaciteten leder till ökade totala varuflöden så kan effekten på klimatet mycket väl bli den motsatta. Vi vet inte vad konsekvenserna blir …

Lastbilstrafiken i Örebro släpper ut 60 tusen ton koldioxid och dess andel av de totala utsläppen har på 30 år ökat från 9 procent till 18 procent. Vi menar att utan en oberoende utredning som tydligt visar att de totala utsläppen av koldioxid kommer att minska kraftigt även på kort sikt måste kommunen avstå från terminalen. Samhällets resurser måste styras mot sådana investeringar som tydligt visar på minskade utsläpp – även på kort sikt. I IPCC-rapporten konstateras att politikerna vet vad som krävs och nu gäller det att öka ansträngningarna för att nå klimatmålen. Det gäller även i Örebro.

Malin Norberg
Ordförande för Naturskyddsföreningen i Örebrokretsen

Silke Frank
Ordförande för Naturskyddsföreningen i Örebro län

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.