Naturskyddsföreningens EU-debatt

Den 10:e april hölls en valdebatt om miljö- och klimatfrågor där Naturskyddsföreningen står för frågorna. Åtta politiker från alla riksdagspartier debatterar EU-frågor med fokus på just miljö- och klimatfrågor. Centerpartiet: Rickard Nordin, riksdagsledamot, klimat- och miljötalesperson. Kristdemokraterna: Lukas Forsberg Bernevång, Landsbygds-, infrastruktur- och bostadspolitisk talesperson, KDU Sverige Liberalerna: Willhelm Sundman, regionråd i Örebro, samt EU-kandidat […]

Läs mer

Föreläsning av Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens nya distriktschef Johan Wretenberg föreläser tillsammans med skogskonsulenten Johan Andersson om några av de 16 uppdrag som Skogsstyrelsen fick i senaste Skogspropositionen – dvs allt från Skogsstyrelsens arbete med artskydd och miljöhänsyn, hur vi kan få mer hyggesfritt skogsbruk till hur vi kan få en balans mellan vilt, naturligt foder och skogsskador. De kommer […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen överklagar

Tillstånd till arbete inom vattenskyddsområdet Garphyttan, Bretorp 1:15 i Örebro kommun Bygg- och miljönämnden ger tillstånd till timmerupplag och körning av tunga skogsmaskiner inom Garphytteklints känsliga vattenskyddsområde som redan har förhöjda halter av Arsenik, Molybden och Vanadin på grund av tidigare verksamhet. Förra året klassade Miljökontoret området som förorenat. Detta kände inte nämnden till när […]

Läs mer

Det händer i länet

Fladdermöss i Herrfallsäng Naturvårdsbiolog tillika fladdermusentusiast Helena Backius föreläser för oss om fladdermössen i vår stuga i Herrfallsäng. Sedan ger vi oss ut på spaning och hoppas träffa på dessa magiska väsen. Datum: 8 sep, 2023 Tid: 19:00 – 22:00 Pris: 50 SEK (gratis för medlemmar) Arrangör:Naturskyddsföreningen i Hallsberg Garphytteklint för nybörjare Följ med Thomas […]

Läs mer

Välkommen till höstens temakonsert ”Härlig är skogen” i samarbete med Örebro pastorat .

Den 24:e september avslutar vi Skogsveckan med en temakonsert i S:t Nicolais kyrka tillsammans med Örebro pastorat. Förutom sång och musik får vi lyssna till tre talare: Elisabet Douhane, boende vid Garphytteklint Sara Johansson, Skogsgruppen Johan Sobelius, Diakon Musiken kommer Malin Puls Trio och Nicolai Motettkör stå för. NÄR: 15:00 söndagen den 24:e september VAR: […]

Läs mer

Garphytteklint för nybörjare

Följ med Thomas och Elisabet, boende vid skogen, på en vacker, intressant och spännande vandring. Den gamla tätortsnära skogen Garphytteklint har fantastiska naturvärden. Här finns många rödlistade- och fridlysta arter och träd så gamla att de redan börjat växa när Isaac Newton fick ett äpple i huvudet och när drottning Kristina kröntes den 20:e oktober […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Örebro län överklagar Örebro kommuns detaljplan för Törsjöterminalen

Naturskyddsföreningen i Örebro län överklagar Örebro kommuns detaljplan för Törsjöterminalen. Vår uppfattning är att kommunen bryter mot miljöbalken då det saknas underlag för kommunen att hävda att detta är ett väsentligt samhällsintresse.  De styrande, S, M och C tillsammans med KD hävdar att ett nytt terminalområde kommer att skapa 1000 nya arbetstillfällen. Det finns ingen […]

Läs mer