Upptäck Örebro läns nya naturpärlor

Projektet är officiellt avslutat. Vår skogsgrupp fortsätter projektet på ideell basis genom att erbjuda naturguidningar och arrangera kurser.


I projektet Upptäck Örebro läns nya naturpärlor visar vi upp värdefull och skyddsvärd natur i länet. Vi vill att fler människor ska uppskatta och engagera sig för den biologiska mångfalden. När man får uppleva naturen på nära håll är det ofta lättare att förstå varför den behöver skyddas.

Om projektet

Projektet är en fortsättning på vårt tidigare projekt Livet i skogen. I det projektet identifierade vi 10 områden med höga naturvärden i Örebro län som vi ville skydda. I Upptäck Örebro läns nya naturpärlor fortsätter nu arbetet med att skydda dessa områden. Vårt mål är att de områden som vi identifierat som skyddsvärda ska bli naturreservat. Det är länsförbundets skogsgrupp som drivs projektet.

Om Skogsgruppen

Projektet består av tre delar:

Inventering

En del av projektet är att inventera naturvärden i naturpärlorna. Det är kort sagt utflykter där vi går ut och letar efter skyddsvärda arter. Som en skattjakt där vi i förväg inte vet vilka skatter vi kommer hitta, eller var de kommer finnas. Alla är välkomna att delta i inventeringarna – inga förkunskaper behövs.

Naturguidning

Den andra delen av projektet var naturguidningar i naturpärlorna. Under 2020 vägledde vi människor att på ett glädjefullt och intressant sätt upptäcka och uppleva naturen i de utvalda naturpärlorna. Guidningarna är nu avslutade.

Om naturguidningarna

Utbildning

Projektets tredje del handlar om att utbilda människor i biologisk mångfald. Under hösten 2019 anordnade vi en helgkurs om skyddsvärda svampar. Under vintern/våren 2020 planerar vi ytterligare två kurser. Kurserna är öppna för alla. Mer information om dem kommer senare.

Varför måste naturen skyddas?

Genom att skydda naturen ser vi till att olika arter får leva kvar, och inte utrotas. Vi säkerställer också att viktiga ekologiska funktioner fortsätter fungera. Med skyddad natur finns det platser där människor kan uppleva naturen, och vara säkra på att den får vara kvar. Skyddet gynnar också folkhälsan, eftersom människor mår bra av att vara ute i naturen.

Skyddad natur skapar även möjligheter för ekoturism och attraherar många besökare – lokalt, regionalt och från andra delar av Sverige och världen.

Projektet finansieras av Postkodstiftelsen.


DavidDavid Tverling var projektledare för Örebro läns nya naturpärlor. Han är även initiativtagare och samordnare för länets skogsgrupp, och var projektledare för vårt tidigare skogsprojekt Livet i skogen. David har varit intresserad av naturen ända sen han var barn, och brinner för att naturen ska få finnas. Han menar att projektet är otroligt viktigt eftersom vi behöver engagera människor kring naturen och synliggöra vilken natur vi behöver skydda.

”Naturen har rätt att utvecklas, och är värdig att skyddas.” – David Tverling

Kontakta David: David.tverling@naturskyddsforeningen.se, 070-57 84 120

Naturpärlorna på Facebook