Avverkningsanmäld i Örebro län

Under 2022 har en yta motsvarande 7688 fotbollsplaner anmälts för avverkning i Örebro län. All avverkning som är större än en fotbollsplan eller 0.5 hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen.  Naturskyddsföreningen i Örebro län har en aktiv skogsgrupp som arbetar med att skydda natur genom att inventera skog och identifiera skyddsvärda arter. Just nu arbetar Skogsgruppen […]

Läs mer

I år har skog motsvarande 6669 fotbollsplaner avverkningsanmälts i Örebro län.

Under det första halvåret 2022 har en yta motsvarande 6669 fotbollsplaner anmälts för avverkning i Örebro län. All avverkning som är större än en fotbollsplan måste anmälas till Skogsstyrelsen och i skrivande stund avverkas 36 fotbollsplaner varje dag. Skogen runt Garphytteklint finns med på listan för avverkning. Denna skog är enligt Länsstyrelsen en av Örebro […]

Läs mer

Det obegripliga! – Länsstyrelsens beslut om Garphytteklint

Enligt Länsstyrelsen i Örebro är skogen vid Garphytteklint en av länets mest värdefulla naturområden utanför skyddade områden. Detta väger dock lätt när Maria Larsson, Landshövding i Örebro län ska fatta beslut om att göra området till naturreservat. Länsstyrelsens sammanvägda bedömning är att även om det har konstaterats att naturvärdena är mycket höga så väger den enskildes […]

Läs mer

Rädda Garphytteklint

Garphytteklint är ett av Örebro läns mest värdefulla naturområden utanför skyddade områden och ett viktigt rekreationsområde. Förutom månghundraårig skog finns här 84 rödlistade arter och ett 40-tal signalarter. Vill du också bevara denna vackra skog är du välkommen att skriva under den digitala namninsamlingen. Din underskrift gör vår röst starkare. Tack på förhand. SKRIV UNDER: […]

Läs mer

Skogens betydelse för en människa

Vad kan skogen betyda för en människa? Läs Anna Hammar berättelse om hur det kom sig att hon blev medlem i vår skogsgrupp, och känslorna kring skogen som har en alldeles speciell plats i hennes hjärta – stadsnära Sörbyskogen. Alla foton är tagna av Anna i Sörbyskogen, om inget annat anges. När jag gick med […]

Läs mer

Länsprojekt omnämns i Karlskoga tidning

Idag skriver Karlskoga tidning om vårt projekt Örebro läns nya naturpärlor. I projektet kommer vi att visa upp 10 skyddsvärda naturområden, bland annat i Fasaskogen i Degerfors kommun. Vi kommer även anordna kurser inom biologisk mångfald. Om projektet Örebro läns nya naturpärlor Kontaktperson: david.tverling@naturskyddsforeningen.se, 070-57 84 120 Till artikeln Fasaskogen får vara med och dela […]

Läs mer