I år har skog motsvarande 6669 fotbollsplaner avverkningsanmälts i Örebro län.

Under det första halvåret 2022 har en yta motsvarande 6669 fotbollsplaner anmälts för avverkning i Örebro län. All avverkning som är större än en fotbollsplan måste anmälas till Skogsstyrelsen och i skrivande stund avverkas 36 fotbollsplaner varje dag.

Skogen runt Garphytteklint finns med på listan för avverkning. Denna skog är enligt Länsstyrelsen en av Örebro läns mest värdefulla skogar och de har försökt att göra naturreservat av området. De har erbjudit markägaren ekonomisk kompensation eller ersättningsmark (statliga Sveaskog har mark i närheten) men skogsägaren säger NEJ. Och då väljer Landshövding Maria Larsson att inte gå vidare i ärendet.

Detta beror på den överenskommelse som skapades mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet den 11:e januari 2019. Där Centerpartiet fick igenom följande rader:

“Värna och stärk den privata äganderätten till skogen. Stärk rättssäkerheten för markägare och företag och säkerställ att markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten. Nationella skogsprogrammet ska främja en växande skogsnäring, särskilt fokus på goda villkor för företagande i skogssektorn.”

Och det är just dessa rader Maria Larsson lutar sig mot i sitt beslut.

“Länsstyrelsens sammanvägda bedömning är att även om det har konstaterats att naturvärdena är mycket höga så väger den enskildes rätt att bruka sin mark tyngre, då frivillighet i överenskommelse om reservatsbildning inte bedöms kunna nås.”

Enligt Maria Larsson ska det byggas på frivillighet hos markägare, och i detta fall finns inte viljan och då backar hon. Det hon har missat är att regeringen i sin proposition om stärkt äganderätt även skriver att avsteg från frivilligt skydd av skog är befogat till följd av exempelvis internationella åtaganden eller för andra särskilt angelägna allmänna intressen och att grunderna för bedömningar om avsteg från frivilligheten vid beslut om skydd av mark finns i miljöbalken kap 1 paragraf 1.

“Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Miljöbalken skall tillämpas så att den biologiska mångfalden ska bevaras.”

Hur kommer det sig att Maria Larsson inte har utnyttjat denna möjlighet när hennes egna tjänstemän bedömer att Garphytteklint är en av länets mest värdefull skog? Här finns träd som var med när Drottning Kristina år 1650 kröntes till drottning, eller när Isaac Newton plötsligt fick ett äpple i huvudet och kom på det där med gravitationen. Här finns även en stor mängd med rödlistade- och signalarter. Det är obegripligt!

Vi och andra grupper kommer att göra allt vi kan för att skydda skogen och vi inom Naturskyddsföreningen i Örebro län är beredda att ta det till Europadomstol om det behövs. Du kanske tror att vi kämpar för alla skogar. Det gör vi inte, men vi står upp för skogar med stora naturvärden.

Vill du engagera dig i skogsfrågor är du varmt välkommen till Naturskyddsföreningen i Örebro län.

Detta inlägg har kategorierna Skog. Bokmärk länken.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.