Integration

Naturskyddsföreningen i Örebro län driver arbetar med integration i naturen på flera sätt. Vi anordnar naturguidningar på flera språk, driver integrationsprojekt och har tagit fram konceptet Språka mellan tallarna.

Naturvägledare på andra språk

Vi söker just nu personer med annat modersmål än svenska, som är intresserade av att bli naturvägledare. Kontakta oss om du vill veta mer:

Hala Buraq (talar svenska och arabiska)

070-07 48 372, hala.buraq@naturskyddsforeningen.se

Kajsa Grebäck

072-546 01 06, kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se