Föreläsning – Skogen & Klimatet med Amanda Tas

En katastrofal framtid väntas för klimatet och våra skogar. I Sverige eftersträvas ett aktivt skogsbruk. Men till vilket pris?  Skogen är en förnyelsebar resurs, men vad händer när skogen avverkas och vad blir konsekvenserna för klimatet och den biologiska mångfalden?  Kalhyggen bidrar till enorma växthusgasutsläpp och vad händer när man avverkar landets skogar? Gör de […]

Läs mer

Webbinarium 9 juni: Att minska vattenkraftens skador

Vattenkraft är ett aktuellt ämne, där vi som är aktiva inom Naturskyddsföreningen möter många frågor och ibland okunskap. Nu har du möjlighet att delta i ett webbinarium för att få mer kunskap och ställa frågor till experter. Bra Miljöval Miljöfond stöttar projekt som minskar vattenkraftens skador på naturen, exempelvis utrivning av vandringshinder eller biotopvårdande åtgärder […]

Läs mer

Höstlovsaktiviteter på Stora holmen

Under höstlovet vecka 44 anordnade Naturskyddsföreningen och Hopajola aktiviteter inom natur och djur, på Stora holmen i Örebro. Det var olika teman för varje dag och det erbjöds pyssel med naturmaterial, ulltovning, tipspromenader, tillverkning av fågelmat med mera. Varje dag var brasan igång och det bjöds på pinnbröd ett par dagar. Många besökare kom och […]

Läs mer

En kombinerad fysisk- och digital länsstämma 2020

Deltagare på stämman och presidiet

Länsstämman 2020 har genomförts i en kombinerad fysisk- och digital mötesform den 9 maj. I det stora hela gick det bra, och vi kunde välja in en ny styrelse. Vi som var på plats i Nora fick chansen att besöka Gyttorps skolträdgård, och ta en skogspromenad tillsammans. Nu har vi äntligen kunnat genomföra länsstämman 2020. […]

Läs mer

Var uppmärksam på inställda aktiviteter

På grund av coronapandemin ställer vi och kretsarna i länet in många av våra planerade aktiviteter, eller flyttar fram dem. Det gäller även aktiviteter utomhus. Var därför uppmärksam på ny information på våra respektive webbplatser och Facebook-sidor. När Naturskyddsföreningen i Örebro län ställer in eller flyttar fram en aktivitet i våra projekt skriver vi det […]

Läs mer