Vi restaurerar våtmarker

En av våra hjältar på kansliet i Örebro län är David Tverling. Han leder ett av våra våtmarksprojekt där han tillsammans med Länsstyrelsen och olika högstadieskolor arbetar med att återställa dikade mossar i Laxå och Degerfors kommuner. Syftet med projektet är att: öka skolpersonalens och elevernas kunskaper inventera och analysera tidigare påverkan återställa delar av […]

Läs mer

Törsjö del 2 – Arbetstillfällen

Enligt S, M och KD kommer en ny Törsjöterminal att skapa 1000 nya arbeten och att detta är anledningen till att kommunen kan ta jordbruksmark i anspråk utan att bryta mot miljöbalken. I den här filmen tittar vi på vilka underlag kommunen har som styrker deras påstående.

Läs mer

Törsjö del 1 – Jordbruksmarken

Onsdagen den 31:a maj kommer S, M, C och KD med stor sannolikhet att rösta igenom den detaljplan som ligger för Törsjö. Det innebär att cirka 120 hektar, 240 fotbollsplaner, produktiv jordbruksmark kommer att omvandlas till byggnader och asfalt. Detta är direkt kontraproduktivt mot Sveriges livsmedelsstrategi som säger att vi behöver öka andelen jordbruksmark för […]

Läs mer

Besök hos Anders Tivell i Tiveden

Idag har Naturskyddsföreningen i Örebro län och Svenska kyrkan besökt Anders Tivell och hans fina skogar. Anders tillämpar ett alternativt skogsbruk vilket gynnar den biologiska mångfalden och minskar utsläppen. Vårt mål är att Svenska kyrkan ska ställa om till ett naturnära skogsbruk.

Läs mer

Tillsammans upptäcker vi Örebro läns vackra natur

Vill du tillsammans med andra upptäcka Örebro läns vackra natur? Då är du välkommen till gruppen ”Senior hajk” där vi tillsammans med en kunnig guide upptäcker sevärda platser i vårt län. Den här gruppen, som är för pensionärer ses cirka 8 gånger under ett år (du deltar när du har tid och möjlighet) där vi […]

Läs mer

Örebro måste välja

Nyligen publicerade FN:s klimatpanel IPCC en rapport där man konstaterar att det krävs omedelbara och mycket kraftfulla åtgärder om inte människans möjligheter att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader ska vara förbi. De kommande sju åren fram till 2030 blir helt avgörande. Vi svenskar måste minska våra egna utsläpp men vi måste också se till att vi […]

Läs mer

Årets länsstämma – Ny ordförande

Cirka 50 personer deltog vid årets länsstämman där en ny styrelse valdes. Henrik Werge, Ordförande Jan Greve, Kassör Gösta Hedlund, Sekreterare Hanna Sjöberg, Ledamot Sara Hillersberg, Ledamot Gunnel Zenk, Suppleant Arno Wilting, Suppleant Tack till alla som deltog och gjorde detta till en fin dag och ett speciellt tack till Örebro-kretsen och arrangerade så fint.

Läs mer

Dags för Länsstämman 2023!

Varmt välkommen att delta på årets länsstämma som i år går av stapeln på Tysslinge NaturCenter i Rånnesta söndagen den 2:a april. Har vi tur finns det fortfarande svanar vid sjön. Årsmöte Klockan 10:00 håller vi årsmöte där ny styrelse för länsförbundet 2023 ska väljas. Plats: Tysslinge NaturCenter i Rånnesta När: Söndagen den 2:april kl:10:00 […]

Läs mer

Kalhyggets klimatpåverkan i Örebro län

Under 2022 avverkningsanmäldes 7 543 hektar, eller cirka 15 000 fotbollsplaner skog i Örebro län. När dessa skogar har avverkats kommer de under sitt första år som kalhygge släppa ut cirka 100 000 ton koldioxid till vår atmosfär. Över 95 procent av den skog som idag avverkas blir till kalhyggen, vilket skapar problem på flera […]

Läs mer