Vi söker en Kanslist/administratör

Om jobbet Vi söker dig som har ett stort engagemang för natur och miljö och tycker om att jobba med ideella krafter. Tillsammans med kansliet i Örebro, medlemmar och andra organisationer jobbar du utifrån föreningens budskap och värderingar. Här har du möjlighet att bidrar till det regionala miljöarbetet Vem är du? Du är en organisatör, […]

Läs mer

Vi hälsar Martina välkommen till Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och sedan 1909 har vi varit med och räddat pilgrimsfalken, skapat naturreservat, bidragit till ekoboomen och påverkat viktiga politiska beslut, bland annat inom klimatområdet. Med närmare en kvarts miljon medlemmar, lokal förankring i nästan varje kommun och drivande eldsjälar har vi stora möjligheter att fortsätta göra en konkret skillnad för […]

Läs mer

Avverkningsanmäld i Örebro län

Under 2022 har en yta motsvarande 7688 fotbollsplaner anmälts för avverkning i Örebro län. All avverkning som är större än en fotbollsplan eller 0.5 hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen.  Naturskyddsföreningen i Örebro län har en aktiv skogsgrupp som arbetar med att skydda natur genom att inventera skog och identifiera skyddsvärda arter. Just nu arbetar Skogsgruppen […]

Läs mer

I år har skog motsvarande 6669 fotbollsplaner avverkningsanmälts i Örebro län.

Under det första halvåret 2022 har en yta motsvarande 6669 fotbollsplaner anmälts för avverkning i Örebro län. All avverkning som är större än en fotbollsplan måste anmälas till Skogsstyrelsen och i skrivande stund avverkas 36 fotbollsplaner varje dag. Skogen runt Garphytteklint finns med på listan för avverkning. Denna skog är enligt Länsstyrelsen en av Örebro […]

Läs mer

Det obegripliga! – Länsstyrelsens beslut om Garphytteklint

Enligt Länsstyrelsen i Örebro är skogen vid Garphytteklint en av länets mest värdefulla naturområden utanför skyddade områden. Detta väger dock lätt när Maria Larsson, Landshövding i Örebro län ska fatta beslut om att göra området till naturreservat. Länsstyrelsens sammanvägda bedömning är att även om det har konstaterats att naturvärdena är mycket höga så väger den enskildes […]

Läs mer

Rädda Garphytteklint

Garphytteklint är ett av Örebro läns mest värdefulla naturområden utanför skyddade områden och ett viktigt rekreationsområde. Förutom månghundraårig skog finns här 84 rödlistade arter och ett 40-tal signalarter. Vill du också bevara denna vackra skog är du välkommen att skriva under den digitala namninsamlingen. Din underskrift gör vår röst starkare. Tack på förhand. SKRIV UNDER: […]

Läs mer

LIVE-rapportering med mingel i Föreningarnas Hus den 11 november

COP26-Glasgow

Vill du få en LIVE-rapport från klimattoppmötet COP26 samt träffa Naturskyddsförenings-medlemmar och engagerade i länet? Då är det här ett tillfälle för dig! Torsdagen den 11 november rapporterar generalsekreterare Karin Lexén LIVE från klimattoppmötet COP26, mötet som av många beskrivs som helt avgörande för att kunna begränsa de värsta effekterna av klimatförändringarna. Örebrokretsen och länets […]

Läs mer

Webbinarium 9 juni: Att minska vattenkraftens skador

Vattenkraft är ett aktuellt ämne, där vi som är aktiva inom Naturskyddsföreningen möter många frågor och ibland okunskap. Nu har du möjlighet att delta i ett webbinarium för att få mer kunskap och ställa frågor till experter. Bra Miljöval Miljöfond stöttar projekt som minskar vattenkraftens skador på naturen, exempelvis utrivning av vandringshinder eller biotopvårdande åtgärder […]

Läs mer