Naturskyddsföreningen i Örebro län överklagar Örebro kommuns detaljplan för Törsjöterminalen

Naturskyddsföreningen i Örebro län överklagar Örebro kommuns detaljplan för Törsjöterminalen. Vår uppfattning är att kommunen bryter mot miljöbalken då det saknas underlag för kommunen att hävda att detta är ett väsentligt samhällsintresse.  De styrande, S, M och C tillsammans med KD hävdar att ett nytt terminalområde kommer att skapa 1000 nya arbetstillfällen. Det finns ingen […]

Läs mer

Vi restaurerar vattendrag

En av våra hjältar på kansliet i Örebro län är Jonas Olsson. Han leder ett av våra vattenvårdsprojekt där han samarbetar med olika gymnasieskolor i Örebro län. Gymnasieelever får leta efter och lära sig mer om flodpärlmusslor i Kilsbergen samt de ekologiska funktioner och processer som påverkar musslornas liv. Projektet pågår 2022–2024 och är en […]

Läs mer

Vi restaurerar våtmarker

En av våra hjältar på kansliet i Örebro län är David Tverling. Han leder ett av våra våtmarksprojekt där han tillsammans med Länsstyrelsen och olika högstadieskolor arbetar med att återställa dikade mossar i Laxå och Degerfors kommuner. Syftet med projektet är att: öka skolpersonalens och elevernas kunskaper inventera och analysera tidigare påverkan återställa delar av […]

Läs mer

Törsjö del 2 – Arbetstillfällen

Enligt S, M och KD kommer en ny Törsjöterminal att skapa 1000 nya arbeten och att detta är anledningen till att kommunen kan ta jordbruksmark i anspråk utan att bryta mot miljöbalken. I den här filmen tittar vi på vilka underlag kommunen har som styrker deras påstående.

Läs mer

Törsjö del 1 – Jordbruksmarken

Onsdagen den 31:a maj kommer S, M, C och KD med stor sannolikhet att rösta igenom den detaljplan som ligger för Törsjö. Det innebär att cirka 120 hektar, 240 fotbollsplaner, produktiv jordbruksmark kommer att omvandlas till byggnader och asfalt. Detta är direkt kontraproduktivt mot Sveriges livsmedelsstrategi som säger att vi behöver öka andelen jordbruksmark för […]

Läs mer

Besök hos Anders Tivell i Tiveden

Idag har Naturskyddsföreningen i Örebro län och Svenska kyrkan besökt Anders Tivell och hans fina skogar. Anders tillämpar ett alternativt skogsbruk vilket gynnar den biologiska mångfalden och minskar utsläppen. Vårt mål är att Svenska kyrkan ska ställa om till ett naturnära skogsbruk.

Läs mer

Tillsammans upptäcker vi Örebro läns vackra natur

Vill du tillsammans med andra upptäcka Örebro läns vackra natur? Då är du välkommen till gruppen ”Senior hajk” där vi tillsammans med en kunnig guide upptäcker sevärda platser i vårt län. Den här gruppen, som är för pensionärer ses cirka 8 gånger under ett år (du deltar när du har tid och möjlighet) där vi […]

Läs mer