Ute tillsammans

 

Facebook

 

Ute tillsammans – för dig som är 12-17 år

Du har nu den fantastiska chansen att få komma ut i naturen, träffa nya kompisar och lära dig om djur, fåglar, insekter och växter! Du kommer att få uppleva många spännande saker under fem utflykter under hösten och vintern. För dig som gillar att vara ute i naturen, naturvan eller inte spelar ingen roll.

skådare

Naturskyddsföreningen i Örebro län, Närkes Ornitologiska Förening och Örebro läns Botaniska Sällskap anordnade i våras en aktivitet som vi kallar Ute tillsammans. Avsikten är att ungdomar under trevliga former skall lära känna länets fina natur. Eftersom utfallet av denna första omgång var lyckat startar vi en ny grupp nu i höst.

 

 

 

Välkomna med frågor och anmälningar till Kajsa Grebäck,

kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se eller tel: 072-546 01 06

 

medlemsbrev jan 2015

Ute tillsammans för dig som är 12-17 år

Du har nu den fantastiska chansen att få komma ut i naturen, träffa nya kompisar och lära dig om djur, fåglar, insekter och växter! Du kommer att få uppleva mycket spännande saker under fem utflykter under våren.

Naturskyddsföreningen i Örebro län, Närkes Ornitologiska Förening och Örebro läns Botaniska Sällskap anordnar i vår en aktivitet som vi kallar Ute tillsammans. Avsikten är att ungdomar under trevliga former skall lära känna Örebro läns fina natur.

Aktiviteten omfattar ett kortare introduktionsmöte och fem utflykter om omkring sex timmar. Vi kommer tillsammans att besöka ett antal intressanta områden under sakkunnig ledning och studera deras flora och fauna.

Vi har plats för tio ungdomar i åldern 12 – 17 år. Den första träffen hålls den 4 mars klockan 1700 in Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A i Örebro.

Vi kommer tillsammans att besöka ett antal intressanta områden under sakkunnig ledning och studera deras flora och fauna. Det slutgiltiga programmet och datum kommer att bero på väder och på hur snabbt våren kommer. Preliminärt ser det ut så här

14 mars          Kilsbergen med bl.a. rovdjursspårning

12 april           Oset med bl.a. fåglar

9 maj             Kvismaren med bl.a. ormar

24 maj            Knuthöjdsmossen och Björskogsnäs med fåglar och blommor

13 juni           Axsjöfallet med bl.a. insekter

Välkomna med anmälningar till Kajsa Grebäck, kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se senast den 1 mars.

Ute_tillsammans 2015 pdf

 

 

Åsa och Mats Ottosson

 

cirkel inventering hållbart skogsbruk lj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invigning av naurreservatet Skärmarboda och Naturnatta torsdag 5 juni

Den 5:e juni inviger vi äntligen naturreservatet Skärmarbodabergen.Tall i Skärmarboda
Kom och fira med oss, vi håller på hela kvällen med bland annat fika, flera guidningar och njuter av ”naturnatten”.

Mer information: Affisch inbjudan invigning A3

Skärmarboda

 

Välkommen till KindlaBerättelsen om Kindla

söndag den 4 maj

En lång kamp om skogen, Hopajola bildas och länet får sitt största naturreservat.

Välkommen med ut till Kindla!

Klicka här för info om utflykten till Kindla här.

 

Politikersamtal i Örebro län

Hur vill du att ditt barns framtid ska se ut?

Under valåret vill visätta fokus på partiernas roll i arbetet med att
ställa om till ett hållbart samhälle. Välkommen att möta dina politker
för att diskutera viktiga framtidsfrågor under trevliga former.

Affisch_Politikersamtal i länet maj

Läs mer om: Politikersamtal i länet maj

Lindesberg 6 maj            Nora 7 maj

Örebro 8 maj                   Karlskoga 8 maj

Kumla 8 maj                    Askersund 13 maj

Örebro 14 maj                  Hällefors 14 maj

Hallsberg 15 maj

 

 

Kurs om naturskogens skalbaggar –

30 maj – 1 juni, 2014

Naturskogens fauna 

– Inventeringskurs om skalbaggar!

Varmt välkomna på en spännande och viktig kurshelg om naturskogen och dess liv, och om hur man inventerar och dokumenterar dess bevarandevärden genom att använda sig av signalarter. Vi kommer också att dokumentera skogens strukturer och förekomsten av rödlistade arter. Denna kurshelg sätter fokus på naturvårdsintressanta skalbaggar och naturskogens fauna.

Läs mer här

Vindkraft på rätt plats

Ja till vindkraft – på rätt plats

Vi är en grupp som arbetar kring vindkraftsfrågor i Örebro län. Vi utgår ifrån mottot: ”Ja till vindkraft – på rätt plats”.

Detta innebär att vi undersöker, problematiserar, agerar remissinstans, gör presentationer och arbetar med kommuner, företag, föreningar och privatpersoner kring etableringar och lämpliga samt olämpliga områden för vindkraft.

För oss är det viktigt med förnyelsebar energi ur ett helhetsperspektiv där man tar hänsyn till sociala värden såsom friluftsliv, turism och kultur tillsammans med naturmässiga värden utifrån ett naturvårdsperspektiv.

Vår grupp är väldigt aktiv och har under den senaste tiden uppmärksammats i media kring ett konfliktområde.

För kontakt: David Tverling, 070 57 84 120, davidtverling(a)hotmail.com