Skogsgrupp och skogsnätverk

Skogsdag 8 april 2017 Inbjudan

Hur ser en besöksvänlig skog ut och går den att skapa runt Tivedens nationalpark?
Är det möjligt att både skapa en skog som lockar besökare och samtidigt tjäna pengar på skogsbruket?
Välkommen till en dag då vi tillsammans med Martin Jentzen, skogsingenjör som under tio år arbetat med ett naturnära skogsbruk, utforskar hur en besöksvänlig skog runt Tivedens nationalpark kan se ut och hur den kan skapas.

Läs mer i inbjudan: Skogsdag 8 april 2017 Inbjudan

Naturskyddsföreningen Örebro läns Skogsgrupp har haft sin första träff för 2017.

Under 2017 kommer Skogsgruppen lära sig mer om hur man skyddar skog genom olika kurser om bland annat signalarter/inventering och i alternativt skogsbruk. Vi har bjudit in Märta Berg som arbetar med skogens sociala värden på Naturskyddsföreningens rikskansli i Stockholm. Hon kommer någon gång i mitten av februari till Örebro för att hålla en presentation. Under året kommer vi att ha tre inventeringskurser under tre helger, för att lära oss mer om vilka arter och hur man arbetar för att skydda skogar.

I början av april planeras också en kurs i kontinuitetsskogsbruk i Tiveden, vilket är kopplat till projektet med Buffertzonen runt Tivedens nationalpark. Under våren kommer en så kallad intressentanalys genomföras för de som verkar i och runt buffertzonen för att ta reda på mer om hur området ska se ut och fungera. Läs mer om buffertzonen här: http://orebro.etc.se/ledare/slaget-om-buffertskogarna-runt-tivedens-nationalpark

Vi kommer också fortsätta inventera och leta efter skyddsvärda skogar i hela länet.

Häng med oss ut och skydda länets skogar!

Skogsgruppen har en Facebooksida som är öppen för alla. Gå med i den för att få nyheter mm

https://www.facebook.com/skogsgruppenorebrolan/?fref=ts

För kontakt eller för att gå med i gruppen kontakta oss på vår epost skogsgruppen.orebrolan@naturskyddsforeningen.se eller till Kajsa på kansliet på tfn 072-546 01 06

Datum för träffar under våren 2017

Observera att det kommer att tillkomma ”innemöten”, ett per månad under mars-april-maj

Torsdag 16 feb Märta Berg – sociala skogar (OBS! datum kan ändras) – Föreningarnas Hus, Örebro

Söndag 12 mars Nyckelbiotoper på Föreningarnas Hus, Örebro

Söndag 26 mars  1a uteinventering om vädret tillåter (mer info kommer inför, plats osv)

Lördag-söndag 8 apr Kurs kontinuitetsskogsbruk och besöksvänlig skog, Tiveden

Tisdag 25 april  Författarafton  med Sten Björnulfson författare till ”Rösterna i skogen” – Stadsbiblioteket Örebro läs mer här

Söndag 29 april  2a uteinventering (mer info kommer inför, plats osv)

Fredag 19 maj invigning Tivedens nationalpark

Fredag-söndag 26 – 28 maj inventeringskurs

Söndag 11 juni  3 e uteinventering (mer info kommer inför, plats osv)

Lördagen den 11 juni 2016, kurs inventering av  mossor och lavar i Jättebergets

naturreservat

Vi bjuder härmed in till en heldagskurs med inventering av främst mossor och lavar i Jättebergets naturreservat utanför Karlskoga/Degerfors, lördagen den 11 juni med start kl 900. I den mystiska Fasaskogen !

Dagen beräknas vara slut vid ca 1600. (vill man hålla på längre går det givetvis bra!)

Har vi tid kommer vi också besöka ytterligare en plats, en rasbrant, vid den lilla sjön Hölpölen.

Samling kl 900 Coop Forum Karlskoga (Källmossvägen 2, 691 52 Karlskoga)

Följ länken för att se mötesplatsen på karta  http://kartor.eniro.se/m/ccMwB

Medtag matsäck, lupp, anteckningsblock, GPS/mobilapp, kamera, signalartsbok eller annan litteratur, och annat som kan vara bra att ha med.

Vi kommer också öva på hur man upprättar en enkel inventeringsrapport med lämpligt innehåll.

Information om reservatet. Faktablad Jätteberget

Bevarandeplan för SE0240162 Jätteberget

Anmälan sker till mig på davidtverling@hotmail.com alt 070 5784120. Meddela om du önskar samåkning eller har platser i din bil för samåkning – och varifrån du vill åka med eller åker ifrån.

Med vänliga

David Tverling, samordnare Örebro läns Skogsgrupp

Naturskyddsföreningen i Örebro läns skogsgrupp!

NTall i Skärmarbodau har vi startat en Skogsgrupp i Naturskyddsföreningen Örebro län.

Detta är chansen för dig som älskar skogen och också älskar att skydda den, att få träffa nya skogsvänner och även att få uppleva många nya naturmiljöer i vårt fantastiska län
samt lära dig om skogen och alla dess invånare.

Vi är mycket glada att skogsgruppen är igång!

Nästa möte tor 25e feb,

Föreningarnas Hus, Örebro kl 1800. Då kommer en tjänsteman från avdelningen för Skyddad Natur (områdesskydd) på Länsstyrelsen Örebro) och berättar om läget för vårt län.

BOKA ÄVEN IN ONSDAGEN DEN 9 MARS, för då kommer MALIN SAHLIN, skogsansvarig på Naturskyddsföreningen till oss och pratar om skogspolitik, läget samt annat vi behöver veta.

VI vill också be alla att sprida till intresserad att vi finns och att alla är välkomna.

Vi vill veta vad som händer i era skogar också.

Hör av dig till kansliet om du vill vara med kajsa.greback(a)naturskyddsforeningen.se

 

Örebro läns skogsnätverk

Hålls ihop av Hopajola och består Skydda skogen, Naturskyddsföreningen i Örebro län, Fältbiologerna och enskilda personer som är intresserade av skog och skogsfrågor.

Skogsnätverket är en mötesplats för alla skogintresserade i Örebro län. Nätverket ska fungera som ett verktyg för att sprida skogsaktiviteter som görs under året av olika aktörer.

Skogsnätverkets syfte är att lyfta skogens värde utifrån naturvärden, sociala värden och ekonomiska värden.  I nätverket vill vi:

  • samlas kring skogsfrågor
  • följa och sprida insikt om vad som händer i skogsfrågan
  • förmedla och dela olika kunskaper och åsikter om skogsfrågor

Vill du vara med i Örebro läns skogsnätverk? skriv till natur@hopajola.se

3 tillfällen i november att lära dig mer om skogsinventering och hållbart skogsbruk

cirkel inventering hållbart skogsbruk

 

Författarafton i skogens tecken – Mats och Åsa Ottosson onsdag 19 november

”Det finns många sorters natur som kan ha lugnande inverkan. Förmodligen är det så enkelt som att den natur man tycker om att vara i, den funkar. En vill helst vara i en båt på öppet hav, en annan vill vandra över vida fjällhedar, en tredje vill gräva i trädgården eller sitta på en bänk i stadsparken.
Ändå har förmodligen skogen en särställning i vårt land. Det är inte svårt att förstå med tanke på hur vidsträckta skogarna är här jämfört med i de flesta andra länder, och hur viktiga de varit genom historien. Maten på bordet, timret i våra hus – allt har hämtats ur skogen. Allemansrätten och den relativa frånvaron av faror har dessutom gjort den tillgänglig för alla; en unik lyx som vi vant oss vid att ta för självklar.
Och så är det kanske något speciellt med att befinna sig just i skog. Man är omsluten. Man är på fjället och på havet – men man är i skogen. Den är en famn.” ur Turist 4/2014

19 november kl. 19.00

Fika och skogsmingel från kl. 18.00
Kulturhuset, B-salen,
ingång från gaveln på Gamla gatan, Örebro
Fri entré

Se inbjudan:  Åsa och Mats Ottosson

 

Lär dig hur alternativt skogsbruk kan gå till. Hur man väljer ut vilka träd som ska stå kvar och vilka man kan ta bort utifrån biologisk mångfald och brukande av skogen. Vi är på Naturskyddsföreningens fastighet i Rundberget, Ljusnarsberg.

Söndag 26 oktober: Vilka vägval har vi för naturnära skogsbruk?
Enkel biotopskartering och förvaltningsstrategi. Ledare Martin Jentzen.
Samling vid Rundberget kl. 11.00. Vi avslutar vid 16.00

Måndag 27 oktober: Åtgärder i praktiken i skogen med Martin Jentzen.
Samling vid Rundberget kl. 11.00. Vi avslutar vid 16.00

Medtag en rejäl matsäck, kniv, kamera (mobilkamera fungerar bra), lupp om man har, anteckningsblock och penna. Kläder efter väder och kängor/stövlar

Läs inbjudan: Naturnära skogsbruk Rundberget

Det går bra att vara med en av dagarna.

Välkommen!

Läs mer om bakgrunden: Skogsaktiv i Örebro län okt 2014

Nyhetsbrev-Örebro-läns-skogsnätverk-juli-2014

Så här presenterar sig  Skogsnätverket i Örebro län, ett utdrag ur nyhetsbrevet juli 2014.
Här kommer deras nyhetsbrev att läggas ut.