Rösta på Natursnokarna

NATURBONUSEN 2017

För Naturbonusen 2017 kommer summan att hamna på ungefär 2 miljoner kronor, som de vinnande projekten kommer att få dela på. Tio bidrag har blivit utvalda till omröstningen, där vårat är ett. Hur omröstningen går till klicka här

Beskrivning av vårt projektet som förhoppningsvis får ta del av Naturbonusen: Natursnokarna – En giftfri vardag och naturliga lekar

Tänk att hitta fler som också tycker det är kul att vara ute i naturen tillsammans med barnen, träffa andra som tycker om att klättra i träd och leka i skogen. Att få upptäcka spännande saker i naturen, vilka djur som varit här, vad blommorna heter eller vilken fågel som sjunger. Spana efter salamandrar eller spåra djur i snön och se vad de haft för sig. Att få sitta vid lägerelden och höra sagor och äta matsäck. Det finns mycket spännande i naturen! I Natursnokarna upptäcker barn och deras vuxna naturen tillsammans. Man har så kul och det får oss att må bra.

Det finns så mycket kul man kan göra ute som en del barn aldrig eller sällan får vara med om. Vi önskar att barn och vuxna tillsammans ska få möjlighet att hitta kompisar som också tycker det är kul att vara ute.  Dessutom tror vi tror att de som får chans att uppleva och lära sig mer om naturen också blir mer rädda om den.

Om vi får ta del av Naturbonusen så kommer vi att  jobba med att hjälpa kretsarna att starta upp natursnokar och hitta fler som vill vara ledare. För att lyckas med det tänker vi arrangera prova-på-dagar för barn och deras vuxna på olika platser i länet. Här får de se hur det kan vara att vara med på i natursnokarna. Sedan erbjuder vi de vuxna som är intresserade en natursnoksledartbildning och hjälp att starta upp natursnoksverksamhet på deras ort. Många har sällan tänkt sig att de ska kunna bli ledare eller vara med och organisera aktiviteter, men blir det ett par tre stycken på varje plats som vi stöttar tror vi att vi kan skapa mod så att de tillsammans våga vara ledare, ta ansvar och hjälpas åt att organisera natursnoksaktiviteter.

Vi vill bygga upp en grund som blir bestående och kommer att fortsätta stödja och inspirera natursnoksledarna genom ett regionalt nätverk med träffar och dessutom vara med i det nationella nätverk som finns i Naturskyddsföreningen.

Om vi får del av Naturbonusen kommer vi även att jobba med information om hur vi minskar gifter i barns vardag. Många är oroliga för vad barnen utsätts för och det har visat sig att ofta är det mycket kemikalier i barnkammaren och i barns lekmiljöer. Naturskyddsföreningen har jobbat med att ta fram en inventering över hur det ser ut på förskolorna. Nu vill vi komma ut till förskolorna och träffa föräldrarna och informera dem om miljögifter i vår omgivning och framför allt berätta och svara på frågor om alternativ. Här kommer vi även att erbjuda prova-på-aktiviteter med natursnokarna.

Avslutningsvis vill vi arrangera ett natursnoksläger där även familjer som inte äger tält eller trangiakök ska känna sig välkomna.

Hur omröstningen går till klicka här så du kan rösta på vårt projekt!

Som medlem i Naturkompaniets kundklubb gör du en viktig insats för miljön och friluftslivet. Varje år skänker Naturkompaniet en procent av det totala beloppet som medlemmarna handlar för under ett kalenderår, till ett natur- eller miljövårdsprojekt. En hel rad organisationer har fått ta del av pengarna, Svenska turistföreningen, Älvräddarna, Min stora dag och Naturarvet är några av dem.

För Naturbonusen 2017 kommer summan att hamna på ungefär 2 miljoner kronor, som de vinnande projekten kommer att få dela på. Och det är medlemmar i Naturkompaniets kundklubb som röstar. Tio bidrag har blivit utvalda till omröstningen. Endast 5 av dessa kommer att få dela på pengarna. Omröstningen kommer att skickas ut från Naturkompaniet i ett nyhetsbrev i mitten av februari så håll koll i din mail.

Gå vidare och läs mer genom att klicka här så du kan rösta på vårt projekt!

Kontakta Kajsa Grebäck på kansliet om du vill veta mer, engagera dig eller starta en natursnoksgrupp. kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se