Framtidsforum 25 mars 2017

Hur förverkligar vi en hållbar framtid i Örebro län?

Föreläsare, panelsamtal, nätverksträff, workshop, svinnlunch och ekomingel! Med bland andra omställningspionjären Pella Thiel, Jonas och Fredrik Wangsten, småbrukare, mat- och jordbruksdebattörer samt cirkulär ekonomi-veteranerna Jonas Roupé och Stuart Pledger. 

Även Framtidsforum onsdag 29 mars 13.00-16.45  med efterföljande mingel

Välkommentill en eftermiddag med föreläsningar, samtal och upplevelser med smak av hållbarhet.
Örebroregionen – Sveriges hjärta Hög livskvalitet i en hållbar och attraktiv region
Det är visionen i förslaget till regional utvecklingsstrategi för Örebro län. På Framtidsforum möts intressenter och aktörer från olika sektorer för att tillsammans utforska hur den kan förverkligas.