Styrelse


 

 

Margareta Widell, Vice ordförande, 0583-124 81, mwidell@swipnet.se

 

 

 

Silke Frank, Kassör, 073-905 03 01, silke@oskevik.se

 

 

Ledamöter:

 

 

 

Tomas Bergkvist , 072-448 89 64  , tomasposten@gmail.com

 

 

 

 

Edith Rudholm

 

My Soling 

Urban Tolfsson

Ulf Allvin

Suppleant:

Ann-Sofi Eliasson

Valberedning:

 

Rune Torstenson (sammankallande) rune.torstenson(a)telia.com

 

 

 

 

    Åsa Wistrand asa.wistrand@gmail.com

 

 

Lisa Karlsson lisa-k.karlsson@telia.com