Framtidsdag 7 nov

Lördag 7 nov Gemensam sak_Framtidsdagen

Gemensam sak kl 10-17  Värderingar för ett hållbart, rättvist och meningsfullt samhälle

Framtidsfest kl 18

Föreningarnas hus, Örebro

Gemensam sak – om värderingar för hållbarhet
Vad vi tycker är viktigt, önskvärt och normalt är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle. Vi är ofta omedvetna om våra värderingar – ändå styr de i hög grad beteenden och attityder. Denna workshop presenterar hur värderingar fungerar och hur ny socialpsykologisk forskning ger verktyg för ett brett engagemang i frågor som går utöver egenintresset – som klimat, naturskydd och orättvisor

Vilka vänder vi oss till?
För att åstadkomma en hållbar omställning måste vi göra gemensam sak. Det vi nu bjuder in till är ett steg i det arbetet.  Dagen vänder sig till alla intresserade och Naturskyddsföreningens medlemmar, arrangörer under Framtidsveckan, länsbygderådet, folkbildare och aktiva i omställningsrörelsen.

Hjälp oss sprida inbjudan
Vi ber er sprida inbjudan i era respektive organisationer men även till övriga nyckelpersoner ni anser bör delta.

Anmälan:
Anmälan görs här senast 30 okt.
Frågor: Naturskyddsföreningen 072-546 01 06

Läs mer:
www.gemensamsak.se

Kort om rapporten Common Cause:

Trots stort och engagerat arbete från en mängd miljöorganisationer ökar förstörelsen av vår jord med accelererande klimatförändringar, artutrotning, giftspridning mm.
Liknande problem gäller för sociala organisationer och rättviserörelser som arbetar med fattigdomsbekämpning, ökande utanförskap och rättvisefrågor.

• Varför lyckas inte den samlade miljö- och rättvise-
rörelsen åstadkomma förändring i beteenden och
attityder hos människor, trots alla övertygande
argument och genomarbetade kampanjer?
• Varför reagerar inte fler människor på tydliga fakta om tillståndet i världen?

En viktig orsak, enligt rapporten Common Cause – Working with our cultural values (WWF, Oxfam, Friends of the Earth, CPRE, Climate Outreach Information Network 2010) ligger i hur de värderingar som vi alla omedvetet är bärare av har förskjutits från inre till yttre.
Dagens konsumtionssamhälle präglas av yttre värderingar som fokuserar på status, ekonomisk framgång, kändisskap och individualism.  Så länge dessa värderingar är starka har vi små utsikter att lyckas nå våra mål om en hållbar, rättvis och meningsfull värld. Fokus bör istället vara att lyfta fram och bygga vårt arbete på de inre värderingar människor också har, såsom solidaritet, empati och delaktighet med den större helhet som vi är en del av, inklusive naturen och människor på andra sidan jorden.
En viktig fråga som rapporten pekar på är att ju mer de yttre respektive de inre värderingarna tilltalas och stimuleras, desto starkare blir de. Dessutom fungerar de yttre och inre värderingarna som kommunicerande kärl; om de yttre stärks så försvagas de inre och vice versa.

• Hur kan vi tillsammans utmana de krafter som framgångsrikt har stärkt de yttre värderingarna?
• Hur kan vi arbeta och kommunicera för att stärka
de inre värderingarna?

Röster om rapporten:
”…the most interesting report I have read this year.”
George Monbiot i ’The Guardian’
www.monbiot.com/2010/10/11/the-values-of-everything/.

”Miljörörelsens anpassning till konsumtionssamhällets logik är en återvändsgränd. Om miljöutmaningarna ska kunna tacklas krävs inget mindre än ett värderingsskifte, bort från det snäva egenintresset.” Tidningen Effekt nr 1/11, www.effektmagasin.se

Hela rapporten kan laddas ner som pdf:
http://www.foe.co.uk/resource/reports/common_cause_report.pdf

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.