Klimatutbildning11-13 oktober

Välkommen till en klimatutbildning i Tiveden som tar sitt avstamp i ”Gemensam Sak – att arbetat med värderingar för hållbarhet”, och genom upplevelser i naturen. Syftet med kursen är att ge en djupare förståelse för hur våra värderingar påverkar vårt arbete med klimatfrågan. VI ger metoder för hur vi konstruktivt kan arbetat med värderingar som en grund för vårt miljö- och naturvårdsarbete. En stor del av utbildningen kommer att vara utomhus.

När? 11-13 oktober 2013
Var? Perstorp, Tived, Örebro län.
Info och anmälan: kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se

Läs inbjudan här